vineri, 12 mai 2017

miercuri, 3 septembrie 2014

CADRE DIDACTICE 2016 - 2017


Invăţători

Nistor Neluţa

Raceanu Rodica

Covor Daniela

Aramă Maria

Bărbulescu Constanţa


Limba şi literatura română

Zaharia Marian 

Panait Alina

Stavrescu Florin

Grigore Dana


Limba engleză

Marcu Claudia

Tătăruş Sorin


Limba franceză

Enciu Adina


Matematică

Mircea Paulina

Florea Mihaela

Bogdan Simona


Fizică

Marin Iuliana


Chimie

Bogdan Simona


Biologie

Piha Olivia


Istorie

Lazau Mariana


Geografie

Costache Aurel


Stiinţe socio-umane

Constantin Ion - logică, economie, economie aplicată, filosofie 

Neacsu Ioana - psihologie

Raiu Lavinia - cultura civică


Educație antreprenorială

Costache Aurel


Informatica

Marin Constantin


Tehnologia informatiei si comunicarii - TIC

Minculete Gabriela


Religie

Maxim Carmen

Smatoc Mihai


Educaţie fizică

Adam Emilian 

Vâlsan Florentin


Educaţie muzicală

Nistor Neluța


Educaţie plastică

Răceanu Rodica


Discipline economice

Campulungeanu Ioana

Chiran Teodora


Discipline tehnice

Badiu Aurica

Grigorescu Daniela

Dinu Carmen

Minculete Gabriela

CLASE - DIRIGINTI 2014-2015

CLASE - DIRIGINTI

Pregatitoare – Nistor Neluta 
I - Raceanu Rodica
II – Covor Daniela
III – Aramă Maria
IV – Bărbulescu Constanţa

V - Florea Mihaela
VI – Zaharia Marian
VII – Enciu Adina
VIII – Costache Aurel

IX A - Adam Emilian
IX B - Campulungeanu Ioana
IX C - Badiu Aurica
IX D - Tatarus Sorin

X A – Marin Constantin
X B – Bălan Rodica
X C – Grigorescu Daniela
X D – Lazau Mariana 

XI A – Mircea Paulina
XI B – Minculete Gabriela
XI C – Marin Iuliana
XI D – Dinu Carmen

XII A – Bogdan Simona
XII B – Soare Carmen
XII C – Marinescu Paula
XII D – Piha Olivia

duminică, 3 noiembrie 2013
SIGLA LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA LA 50 DE ANImiercuri, 9 octombrie 2013

INVITATIE


Toamna anului 2013 este pentru Liceul Tehnologic Nr. 1 Fundulea un anotimp aniversar pentru că, pe lângă ruginiul frunzelor şi aromele specifice, ne aduce belşugul a 50 de ani de activitate.
          Vă invităm în data de 27.10.2013, la ora 10:00, în sala de festivităţi a I.N.C.D.A. Fundulea, la sărbătoarea bogăţiei pentru a strânge în cămările sufletelor dumneavoastră emoţiile, reuşitele şi multitudinea de amintiri frumoase a jumătate de veac de existenţă.

Colectivul

Liceului Tehnologic Nr.1 Fundulea

marți, 16 aprilie 2013

FISA ACTIVITATII - TINERI RESPONSABILI FINANCIAR

CEA MAI BUNA ACTIVITATE EDUCATIVA DIN SAPTAMANA

“SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN!”


-Coordonatorul activităţii: Costache Aurel, profesor de geografie, consilier educativ, trainer de responsabilitate financiara

-Colaboratori: Bălan Rodica - profesor discipline economice

                       Minculete Gabriela - profesor tehnologia informaţiei şi a comunicării

1. Titlul activităţii: Tineri Responsabili Financiar – TRF

2. Domeniul în care se încadrează: abilităţi de viaţă

3. Scopul activităţii: dobândirea competenţelor de bază din sfera educaţiei financiare în rândul tinerilor din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Fundulea

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
- să stimuleze folosirea responsabila a resurselor financiare proprii şi familiale
- să optimizeze comportamentul responsabil în atingerea obiectivelor financiare proprii şi familiale
- să manifeste atitudini responsabile în relaţia cu banii proprii şi ai familiei

5. Descrierea activităţii.

Educaţia financiară a tinerilor participanţi la proiect s-a desfăşurat prin activităţi de învăţare non-formală, prin care elevii au fost implicaţi direct în propria lor formare. S-a pus accentul pe exprimarea propriilor opinii, pe lucru în echipe, urmărindu-se atât dezvoltarea competenţelor financiare responsabile cât şi lucru în echipă, implicare în asumarea unor roluri, negocierea, gestionarea situaţiilor şi exprimarea liberă. Participanţilor le-a fost prezentate informaţiile teoretice, iar fixarea lor s-a realizat prin jocuri cu specific non-formal (poziţionarea şi argumentarea opiniei, căutarea perechii, identificarea răspunsului corect etc.), iar opinia faţă de tematica financiară exprimată pe peretele financiar-peretele cu grafitti.

Tematica a fost interdisciplinară, accesibilă tuturor elevilor şi adaptată nivelulul de înţelegere general, temele au fost: Educaţia financiară – beneficiile şi necesitatea educaţiei financiare; principiile financiare generale; plan de învăţare pe tematica educaţiei financiare; Banii şi cheltuirea responsabilă – rolul banilor; conexiunea dintre nevoi, dorinţe şi bani; responsabilitatea faţă de resursele financiare; Bugetul personal – principiile de bază în alcătuirea bugetului personal; administrarea responsabilă a propriilor resurse financiare; Economisirea – principiile de bază ale economisirii; tipuri de servicii bancare de economisire; realizarea unui plan personal de economisire; Managementul împrumuturilor – managementul datoriilor/împrumuturilor; tipuri de servicii de împrumut; evaluarea capacităţii personale de plată a unei datorii; Negocierea financiară – cunoştinţe de bază în domeniul negocierilor; folosirea tehnicilor de negociere în domeniul financiar.

Pentru derularea activităţii parteneri au fost: FNO-Fundaţia Noi Orizonturi, BCR-Banca Comercială Română.

6. Descrierea rezultatelor obţinute în urma activităţii:
Activitatea dezvoltă abilitatea de viaţă in administrarea eficientă a banilor de buzunar, abilitatea de folosire a bugetului pentru gestionarea banilor, conştientizarea relaţiei nevoi-dorinţe-bani şi abordarea unui comportament responsabil financiar.

7. Sustenabilitatea activităţii: participanţii şi-au manifestat dorinţa de a participa la activităţi de aprofundare a tematicii, datorită importanţei deosebite a managementului banilor care este mai importantă decât numărul lor, dar şi a derulării altor proiecte cu tematică asemănătoare din domeniul educaţiei non-formale.

8. Activitatea propusă a abordat o temă de mare actualitate şi necesară într-o societate în care managementul banilor este un lucru necesar şi util. Elevii, profesorii, părinţii au fost surprinşi de abordarea simplă, uşor de înţeles a unei tematici greoaie. Toţi au fost şi sunt de acord că tematica prezentată raspunde unui nevoi reale de informare şi formare de care toţi, elevi-profesori-părinţi, ar avea nevoie.
    Educaţia financiară lipseşte din curricula şcolară, însă este absolut necesară unui tânăr în viaţă, fiindcă administrarea eficientă a resurselor financiare este cea care poate duce la îndeplinirea dorinţelor şi la progres. A fost activitatea care a venit cu altă abordare a unei tematici greu de înţeles şi de abordat. Modelul utilizat prin folosirea unor metode non-formale se doreşte a fi multiplicat prin alte proiecte pe tematici de interes pentru tineri şi comunitate.